Metskonsi talu tekkis arvatavasti 19. sajandi alguses. Esimene jälg on 1867. aastast, kui talumees Hans Kallas sõlmis tollase mõisa omanikuga August von Siversiga kaubakontrahti.

Taluaseme kaubakontraht 31.Oktoobrist 1867:

Kiidjärve mõisnik August von Sievers müüb Hans Kallasele taluaseme KONSI HANS suurusega 14 taalrit 2 krossi (38,836 ha) valla maksumaad nr.10. Kauba hind 1200 rubla hõbedas. Ostetud talu antakse ostja kätte ära Jürripäeva 1867.

Talu kaart 1867